PHÂN BÓN ĐÂM CHỒI BƠ

Tên sản phẩm: PHÂN BÓN ĐÂM CHỒI BƠ

Dạng phân bón:

Thành phần:

Cây trồng: Bơ

Giai đoạn cây trồng: đâm chồi

Quy cách: