PHÂN BÓN KÍCH THÍCH RA HOA CHUỐI

Tên sản phẩm: PHÂN BÓN KÍCH THÍCH RA HOA CHUỐI

Dạng phân bón:

Thành phần:

Cây trồng: Chuối

Giai đoạn cây trồng: Ra hoa

Quy cách: