PHÂN BÓN NUÔI QUẢ CHUỐI

Tên sản phẩm: PHÂN BÓN NUÔI QUẢ CHUỐI

Dạng phân bón:

Thành phần:

Cây trồng: Chuối

Giai đoạn cây trồng: Nuôi quả

Quy cách: