PHÂN BÓN RA HOA BƠ

Tên sản phẩm: PHÂN BÓN RA HOA BƠ

Dạng phân bón:

Thành phần:

Cây trồng: bơ

Giai đoạn cây trồng: ra hoa

Quy cách: