PHÂN BÓN RA HOA SẦU RIÊNG

Tên sản phẩm: PHÂN BÓN RA HOA SẦU RIÊNG

Dạng phân bón:

Thành phần:

Cây trồng: Sầu riêng

Giai đoạn cây trồng: ra hoa

Quy cách: