Thuốc trừ bệnh – Biorosamil 72WP – Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% – 100gr – ADL0091

Tên sản phẩm: Biorosamil 72WP

Dạng thuốc: Bột hoà tan trong nước (WP)

Hoạt chất: Mancozeb (64%) và Metalaxyl (8%)

Đối tượng: Loét sọc mặt cạo cao su

Quy cách: 100 g