Thuốc trừ bệnh – GENOL 1.2SL – Eugenol 12g/l – ADL0056

Tên sản phẩm: GENOL 1.2SL

Dạng thuốc: Dạng dung dịch (SL)

Hoạt chất: Eugenol 12g/l

Đối tượng: Cháy bìa lá, đạo ôn lúa; sương mai rau màu; thán thư, ghẻ cây có múi

Quy cách: 250 ml